Видео

Видеа на кучетата на Развъдник за немско овчарско куче SANTALIVAN