Алтернативният тест за развъдна дейност – ZAP

Алтернативният тест за развъдна дейност – ZAP

В миналото психичните свойства на нашите разплодни животни често са били недостатъчно описани. Като мярка за подобряване на характеристиките на нашите кучета в средносрочен и дългосрочен план, Федералното събрание въведе оценка на характера като част от лиценза за развъждане на нашата порода за всички немски овчарки родени след 01.07.2017.

С въвеждането на изпита(ZAP), ние вече имаме уникалната възможност да съхраняваме всички качествени характеристики на кучето и да ги използваме в бъдещото развъждане.

Изискванията в WB / ZAP, служат преди всичко като доказателство за социално съвместими кучета. Но те се използват и като допълнителен тест за нашите изисквания за работещо куче. По този начин ZAP служи за определяне на поведенческите характеристики на кучето, които се разкриват въз основа на наследствени характеристики под въздействието на предоставените качества за отглеждане, развитие и запазване. Същността в неговото разнообразие и обширност е изключително качествените характеристики отнасящи се за нашата порода.

С въвеждането на ZAP (работната секция на WB, AD и ZAP) асоциацията иска да гарантира, че всеки собственик на кучета адекватно се справя с четириногия си приятел по време на фазите на социализация и изграждане и гарантира, че от кучето му не се изисква нищо друго от това, което естествено прави за здравословното развитие на неговото поведение и природа. Липсата на опит или прекомерните изисквания често водят до поведение на страх или агресия.

В сега стандартизираната оценка на характера се изследват и описват областите на безпристрастност, социално поведение, чувствителност към шум, сигурност при движение, игра и преследване на плячка .

Комбинация от описателна  и вътрешна точкова система или система за класификация предлага предимството на по-добрия контрол и оценка на съответното куче.

Тест за развъдна дейност в Асоциацията за немски овчарски кучета (SV), напр. (Работна секция)

За първи път в историята на SV асоциацията разработи независими правила за изпитване от 2018 г., които като алтернатива на регламентите за изпитване на FCI (IPO) предлагат на селекционера втори път до одобрение за развъждане.

ZAP може да се приема по аналогия с IPO от 18 месеца.

Работният раздел на ZAP е разделен на зоните на работа с носа във вариантите за проследяване или претърсване, както и упражнения за послушание и защита, които могат да бъдат избрани от ръководителя на изпита.

Принципи на оценяване:
Фокусът на оценката е върху начина, по който кучето действа със своя водач, и уменията и способностите на кучето да бъдат оценявани.
Оценката на кучето не е за по-точно или по-бързо!
Оценката на раздела е завършена и общият резултат е взет или не. (Ново в кинологията: предишната оценка с един резултат вече не се изисква.)

Ако се представят трите отделни раздела, индикаторът ZAP се присъжда.

Целта на нововъведената ZAP е да поддържа гъвкавостта на породата и съществуващите характеристики на работещото куче и да го насърчава целенасочено.

Основната цел е: отглеждане за здраве (екстериор), талант и поведение!